Simrad ES200-7C

Simrad ES200-7C data sheet
Simrad ES200-7C

Simrad ES200-7C er en 200 kHz "split beam" ekkoloddsvinger

Simrad ES200-7C er en "split-beam" komposittsvinger med stor båndbredde. Dette gir fin dybdeoppløsning, hvilket er viktig for detektering av enkeltfisk og for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Nøkkelspesifikasjoner

Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell.

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Typiske bruksområder

Simrad ES200–7C


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home