Simrad EY60 Portabelt vitenskapelig ekkolodd

Simrad EY60

Systemkomponenter

Det portable Simrad EY60 ekkoloddet leveres i en solid transportkasse.

Sender- og mottakerenheten (GPT), en bærbar PC og en GPS mottaker er allerede koplet sammen og klart til bruk. De eneste ytre tilkoplingene du er nødt til å gjøre er til en spenningskilde og til svingeren. Som forsyningsspenning brukes ofte et bilbatteri.


Simrad EY60


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home