Simrad PI50 Fangstkontrollsystem

Simrad PI50

Systembeskrivelse

For å oppnå kosteffektivt fiske er det viktig å ha kjennskap til hvordan redskapen din oppfører seg i sjøen. Simrad PI50 gir deg alle nødvendige detaljer.

Fangstkontrollsystemet Simrad PI50 er utviklet for profesjonelt fiskeri, og den nyeste teknologien er tatt i bruk.

Simrad PI50 gir deg viktig informasjon om redskapen. Dette kan for eksempel være tråldørenes avstand og stabilitet, hvor mye fisk som har kommet inn i trålen, hvordan din bunntrål eller pelagiske trål oppfører seg, eller tilstanden på nota.

Systemet tillater deg således å ha full kontroll over redskapen og hvordan den oppfører seg i sjøen.

PI50 er utviklet for på være like anvendelig for alle typer fiske. Bunntrålere, pelagiske trålere, not og snurrevad - alle slags fartøyer kan dra nytte av funksjonaliteten i PI50.

Et stort utvalg av trådløse sensorer er tilgjengelig for Simrad PI50. Plassert på trål og not vil disse gi verdifull og nøyaktig informasjon om redskapen.

Simrad PI50


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home