Sensorer for fangskontroll

Simrad PI

Temperaturmålinger

Fisk og lokkemat er temperaturavhengige, og er ofte lokalisert i temperatursoner. En dedikert sensor er utviklet for å måle vanntemperaturen.

PI Temperatur

PI Temperatur sensoren er en generell sensor som kun måler temperatur. Plasser denne sensoren på trålen eller nota der det er ønskelig å måle og eventuelt logge temperatur. Sensoren er like nyttig på trål, snurpenot og snurrevad.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home