Simrad 50-7

38 kHz transducer

Simrad 50-7 er en 50 kHz enkeltstråle svinger

Simrad 50-7 er en 50 kHz enkeltstråle svinger. Den bruker 48 "Tonpilz" elementer i et rundt hus. Huset er enkelt å montere under skroget.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home