Sonarer for fiskeleting

Tilbake i 1953 introduserte Simrad det første kommersielle ASDIC-systemet til profesjonelle fiskere. Siden da har fiskemetoder og -utstyr utviklet seg til å bli langt mere teknologibasert. Og helt i forkant av denne utviklingen finner du Simrads sonarer.

Produktgruppe

Produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Last ned brosjyre


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home