Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Simrad

Lagre og hente frem sonarbilder

Alle Simrad sonarer inkluderer en funksjon for å lagre og hente frem sonarbilder.

Du kan velge å lagre enten enkle bilder eller hele sekvenser under en søke- eller målfølgingsprosess.

Senere kan du enkelt spille bildene tilbake på sonarskjermen hvis du ønsker å studere dem i mer detalj.

Du kan også kopiere bildene til en ekstern hard disk eller til en USB minnebrikke.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home