Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Funksjoner og muligheter

Simrad SX90 gir deg en rekke imponerende og avanserte operative funksjoner og muligheter.

Flytt midtpunktet på skjermen

Hvis du ønsker det kan du også flytte fartøysymbolet vekk fra midten av skjermen, og heller forstørre og konsentrere deg om en mer detaljert presentasjon av valgte ekko. I dette eksempelet er også menyen gjemt bort.

Simrad


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home