Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Hvorfor du bør bruke denne sensoren

Kjennskap til tråldørenes dybde er viktig for å oppnå effektiv fangst.

PI Avstand/Dybde sensoren plasseres på babord tråldør, og den brukes ofte med en PI Remote/Dybde sensor på styrbord dør. Denne konfigureringen vil gi deg nøyaktig overvåking av begge tråldørenes dybde.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home