Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Vedlikehold

Når PI Avstand/Dybde sensoren ikke er i bruk må du sjekke at den innebygde lampen ikke blinker i tide og utide, da det betyr at sensoren ikke har slått seg av. Vask da sensoren i ferskvann for å fjerne salt og smuss.

Sjøvannsdetektoren på sensoren er en messingskrue, og denne må du sjekke hver måned. Skruen vil sakte slites ut, og når det er nødvendig må du bytte den ut.

PI Avstand/Dybde sensoren må lades opp etter en viss brukstid. Hvor lenge batteriet varer er avhengig av hvilken data oppdateringshastighet du har valgt. For å lade PI Avstand/Dybde sensoren må du bruke Simrads PI Lader (PI Charger) eller PI MaxiLader (PI MaxiCharger).


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home