Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Dobbel trål

Samtlige av Simrads sensorer for fangstkontroll kan med fordel benyttes på en dobbel trål.Simrad PI

(A) Babord tråldør

Følgende sensorer kan plasseres på babord tråldør:


(B) Styrbord tråldør

Følgende sensorer kan plasseres på styrbord tråldør:


(C) Overtelna

Følgende sensorer kan plasseres på overtelna:


(D) Trålposen

Følgende sensorer kan plasseres på trålposen:


(E) Bunntelna

Følgende sensorer kan plasseres på bunntelna:


(F) Midten

Følgende sensorer kan plasseres på midten:


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home