Simrad PI Remote/Dybde

Simrad PI

Numerisk presentasjon

På PI skjermen blir dybden vist med med tydelige tall på den numeriske fremvisningen. Hvis dybden øker eller minker blir dette vist med to piler som indikerer retning, samt et nummer som gir deg dybdeendring i meter pr. minutt.Numerisk presentasjon

(A) Sensor identifikasjon

(B) Måleenhet

(C) Dybde

(D) Dybdeendring per minutt

(E) Pil som peker ned indikerer at dybden øker. Pil som peker opp indikerer at dybden minker

(F) Visuell alarm

(G) Indikator, lyser hver gang sensoren sender informasjon.

(H) Symbol som indikerer interferens


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home