Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Målinger av redskapens dybde

"Dybde" er avstanden fra sjøoverflaten og ned til sensoren. Flere av Simrads sensorer for fangstkontroll gir deg denne informasjonen.

PI Dybde

The PI Dybde er en generell sensor som kun måler dybde. Den finnes i tre utgaver; for maksimums dybde 300, 600 og 1000 meter.


PI Notsonde

PI Notsonde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både redskapens dybde og avstand ned til havbunnen. Denne sensoren er utviklet for å gi maksimal utnyttelse både på trål og not.


PI Avstand/Dybde

PI Avstand/Dybde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både avstanden mellom to tråldører og dybden som tråldøren befinner seg på. Denne sensoren må alltid jobbe i par med enten PI Remote eller PI Remote/Dybde. Sensoren er i all hovedsak beregnet til pelagisk- og bunntrål, men gir også verdifulle målinger på en snurrevad.


PI Remote/Dybde

The PI Remote/Dybde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både avstanden mellom to tråldører (hvor den jobber som "slave") og dybden som tråldøren befinner seg på. Denne sensoren må alltid jobbe i par med enten PI Avstand eller PI Avstand/Dybde. Sensoren er i all hovedsak beregnet til pelagisk- og bunntrål, men gir også verdifulle målinger på en snurrevad.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home