Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Snurrevad

Flere av Simrads sensorer for fangstkontroll kan med fordel brukes på en snurrevad.Simrad PI


(A) Overtelna

Følgende sensorer kan plasseres på overtelna:


(B) Babord vinge

Følgende sensorer kan plasseres på babord vinge:


(C) Styrbord vinge

Følgende sensorer kan plasseres på babord vinge:


(D) Bunntelna

Følgende sensorer kan plasseres på bunntelna: