Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Bunnutstyr for Simrad SX90 sonar

Simrad SX90 fiskerisonar kan leveres med ett av følgende bunnutstyr.

Simrad SX93 Bunnutstyr

Simrad SX93 bunnutstyr er beregnet for mellomstore og store fiskefartøyer.

Den lar deg senke svingeren 1,6 meter under montasjebrønnen. Maksimal hastighet med svingeren helt ute er 20 knop.

Svingeren senkes og heises ved fjernkontroll fra broa. En Ethernet-kabel brukes mellom bunnutstyrets Motorkontrollenhet og sonarens Sender- og Mottakerenhet. Hvis strømmen blir borte kan svingeren heises ved hjelp av en sveiv.

 1. Øvre grensebryter
 2. Svingerrør
 3. Nedre grensebryter
 4. Sveiv for manuell senking og heising
 5. Heisemotor
 6. Sikkerhetsskrue for brems
 7. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
 8. Heiseenhet
 9. Montasjeflens
 10. Montasjebrønn
 11. Svinger
 12. Hylse for svingerrør
 13. Identifikasjonsskilt


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home