Simrad ES70-7C

Download data sheet

Simrad ES70-7C er en 70 kHz ‘split beam’ ekkoloddsvinger

Simrad ES70-7C er en ‘split beam’ komposittsvinger med stor strålebredde. Den gir deg spesielt bra dybdeoppløsning, hvilket er fordelaktig for detektering av enkeltfisk, samt for målstyrkemålinger. Svingeren har fire kvadranter.

Nøkkelspesifikasjoner

Disse spesifikasjonene gjelder når de fire kvadrantene er koplet i parallell.

Merk at disse tekniske spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.

Typiske bruksområder

Simrad ES70–7C


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home