Simrad 38-9

38 kHz transducer

Simrad 38-9 er en
38 kHz enkeltstråle svinger

Simrad 38-9 er en middels stor enkeltstråle svinger. Den er bygget opp av 48 "Tonpilz" elementer som er plassert i et sirkulær hus som er lett å installere.

Typiske bruksområder

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

Ordrenummer


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home