Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Sensorfamilier

Simrad har to sensorfamilier; PI og PS.

Simrad PS Sensor

Sensorene i disse to familiene er nesten identiske, og de kan brukes sammen og samtidig på enhver PI operatørenhet.

PI sensorene vil imidlertidig gi deg lengere rekkevidde og noe ekstra funksjonalitet. De kan også lades mye raskere ved hjelp av PI Laderen.

PS sensorene blir ikke lenger produsert, men Simrad har full støtte for dem.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home