Vitenskapelige applikasjoner

Portabelt vitenskapelig system for forskning i elver

Overvåking av fiskens vandringer i elver blir stadig viktigere. Hvor mange fisker som kommer tilbake, hvor store de er, og når vandringen er på sitt største er viktig informasjon for firskeriforvaltningen.

Hydroakustiske instrumenter har etterhvert blitt den etablerte måten slik monitorering av elver utføres.

Ofte settes ekkoloddsystemet opp med svingeren på et stativ. Den horisontale retningen gjøres deretter variabel, slik at svingeren kan tiltes opp og ned ved hjelp av fjernkontroll. Konstruksjonen plasseres så under vannet i en elv slik at den akustiske strålen går fra den ene elvebredden til den andre. Fisk som svømmer gjennom strålen blir detektert og telt, og data om størrelse og hastighet kan analyseres.

Etterprosessering

Sonar 5 programvare for etterprosessering er spesielt utviklet for å identifisere og telle fisk i elver.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home