Vitenskapelige referanser

De fleste av verdens nyeste fartøyer for fiskeri forskning er utstyrt med vitenskapelige hydroakustiske instrumenter fra Simrad.

Vitenskapelige referanser

Produkter for fiskeri forskning

Fartøyene utfører oppgavene sine ved hjelp av multistråle sonarer og ekkolodd, multifrekvens ekkolodd, avanserte sonarer og fangskontrollsystem. Ved hjelp av instrumentene forsker de på havenes ressurser for å beregne riktig beskatning, for å skille artene fra hverandre, og for å identifisere arter.

For en kort beskrivelse av utvalgte fartøy, bruk linkene ovenfor.


Simrad


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback