Simrad PI Configurator

Simrad PI

PI CIC Tilkoplingsenhet

Simrad PI Configurator -programmet kjøres på en vanlig datamaskin, og bruker seriell kommunikasjon for å kople seg mot PI sensorene.

Siden datamaskiner nå svært sjelden leveres med tilkopling for seriell kommunikasjon har Simrad utviklet PI CIC (Configurator Interface Cable). Denne tilkoplingsenheten gjør at PI sensorene kan tilkoples vilkårlig USB-port på datamaskinen din.

Simrad PI CIC

Til høyre: PI CIC koples til PI sensoren med to klemmer. Den andre kabelen ut av PI CIC tilkoples en USB-port på datamaskinen.

Driver for PI CIC

En spesiell driver må installeres på datamaskinen din for å kunne bruke PI CIC. Denne driveren ligger på samme CD som PI Configurator programmet. Denne programvaren kan lastes ned gratis.

Last ned

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback