Produktgruppe

Produkter

¹ Dette produktet er kun beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad ES70 (Ekkolodd for fiskeleting)

Simrad ES System

Seks frekvenser samtidig!

Simrad ES70 kan sende på opp til seks frekvenser på en gang, og på alle frekvensene er den like nøyaktig og effektiv.

Den laveste frekvensen på 18 kHz kan detektere enkeltfisk ned til 1800 meter, mens den høye frekvensen 200 kHz kan oppdage mål kun noen centimeter under svingeren.

Ekkoloddet gir deg en mengde informasjon slik at du er sikret rask, effektiv og stor fangst.

De teoretisk maksimale deteksjonsdybdene vises her for et utvalgt vanlige svingere.

Single beam ("enkeltstråle") svingere


Svinger type Frekvens
(kHz)
Utgangs-
effekt (W)
Rekkevidde
fisk (m)
Rekkevidde
bunn (m)
Simrad 12-1612200085010000
Simrad 27-2627300011004400
Simrad 38/200D3810005002100
Simrad 38-93815008002600
Simrad 38-73820009502800
Simrad 50/200D5010005001500
Simrad 50-75020007001900
Simrad 120-251201000390800
Simrad 50/200D2001000280550

Split-beam ("splittet stråle") svingere


Svinger type Frekvens
(kHz)
Utgangs-
effekt (W)
Rekkevidde
fisk (m)
Rekkevidde
bunn (m)
Simrad ES18–1118200011007000
Simrad ES38B3820009502800
Simrad ES70–11708004501100
Simrad ES120–7C1201000440850
Simrad ES200–7C2001000270550

Typiske rekkevidder for forskjellige svingere er vist i tabellene.

Utregningene for disse rekkeviddene forutsetter normal saltholdighet (3.5 ppt) og temperatur (+10°C), normale bunnforhold ("surface backscattering strength" = -20 dB) og et støybilde typisk for et normalt fartøy i bevegelse.

Eksempler

Ved å bruke Simrad ES38B "split-beam" svinger(38 kHz, 7x7°, 2000 W) kan du detektere en 60 centimeters torsk ned til 950 meter, og du kan detektere bunn helt ned til 2800 meter.

Med Simrad ES200–7C "split-beam transducer" (200 kHz, 7x7°, 1000 W) kan du kun detektere den samme torsken ned til 270 meter, mens bunndeteksjonen blir upålitelig når den passerer 500 meter.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback