Simrad PI Configurator

Simrad PI

Konfigurer de viktigste operative parametrene på dine PI sensorer

Formålet med PI Configurator programmet er å muliggjøre konfigurering av PI sensorer slik at de kan sende på forskjellige kommunikasjonskanaler. Flere fartøyer som bruker PI systemet kan da jobbe i samme område uten at signalene fra sensorene forstyrrer hverandre.

PI Configurator

PI Configurator programmet lar deg også bestemme sensorens oppdateringshastighet. Dette bestemmer hvor ofte hver sensor skal sende informasjon tilbake til fartøyet.

PI Configurator programmet kan kjøres på en vanlig PC. Du trenger en spesiell tilkoplingskabel - PI CIC - for å kople sensorene til PC'en.

English |  Español |  Français |  Norsk |  русский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback