Vitenskapelige applikasjoner

Spredning av fisk om natten, horisontal akustisk stråle

Dette ekkogrammet viser et typisk eksempel på spredning av fisk slik den blir detektert av en horisontal akustisk stråle om natten. Merk at avstandsområdet som nå vises er den horisontale avstanden til siden for båten.

Eksempler på spredning av fisk:


Simrad EY60 scientific echo sounder

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback