Vitenskapelige applikasjoner

Posisjonering av fisk ved hjelp av GPS

Systemet for å posisjonere fisk ved hjelp av GPS er utviklet av det Islandske firmaet Star-Oddi i samarbeide med Simrad og havforskningsinstituttene i Norge og på Island.

Posisjoneringssystemet lar vitenskapsmenn følge fiskens vandringer gjennom et helt år.

SIMRAD

Systemet består av:

  • DST GPS datalagringsbrikke (15 x 46 mm)
  • Simrad sonar som sender ut GPS informasjon

Hver databrikke inkluderer en liten mottaker som tar imot de akustiske GPS dataene fra sonaren, og som lagrer denne informasjonen sammen med temperatur og dybde. Brikken tåler dybde ned til 300 meter, og batteriet varer i tre år. Hver brikke kan således hente inn store mengder informasjon om hvor og når hver enkelt fisk med en slik brikke vandrer.

GPS informasjonen skaffes til veie av Simrads sonarer ved at fiskeskippere skrur på sonaren og setter den i "GPS modus" på vei ut til feltet. I denne modus vil sonaren hente inn fartøyets posisjon og sende informasjonen ut i vannet. Dataene plukkes opp av brikkene og lagres. Når en fisk med en slik brikke fanges skal brikken fjernes og sendes til Havforskningsinstituttet. Der vil de tømme brikken, analysere dataene, og på den måten avsløre alle "hemmelighetene".

Simrad SX90, SP60, SP70 og SP90 sonarer kan tilby "GPS modus". Disse sonarene kan typisk sende ut akustisk informasjon til å dekke et område på mer enn 100 km2 i løpet av en time i 9 knop.

Mer informasjon

For mer informasjon om dette posisjoneringssystemet kan du besøke Star-Oddis hjemmesider.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback