Produktgruppe

Svingere

¹ Denne siden finner du bare på vår engelske web.

 

Simrad 50/200 Combi D

Echo sounder transducer

Simrad 50/200 Combi D er en 50 og 200 kHz tofrekvent enkeltstråle svinger

Simrad 50/200 Combi Dsvingeren kombinerer to svingere og en temperatursensor i ett enkelt hus. Huset er er strømlinjeformet for å muliggjøre montering under skroget på små båter.

Typiske bruksområder

 • Fiskeleting
 • Havbunnskartlegging
 • Navigasjon

Nøkkelspesifikasjoner

(Merk at disse spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel. For komplette spesifikasjoner, se svingerens dataark.)

 • Frekvenser: 50 og 200 kHz
 • Strålebredder:
  • 50 kHz langsgående: 10°
  • 50 kHz tverrgående: 16°
  • 200 kHz langsgående: 7°
  • 200 kHz tverrgående: 7°
 • Maksimal tilført pulseffekt: 1000 W
 • Maksimal kontinuerlig tilført effekt: 10 W
 • Maksimal installasjonsdybde: 20 m
 • Kabellengde: 15 m
 • Vekt med kabel: 8 kg
 • Fysiske mål:
  • Lengde: 403 mm
  • Bredde: 138 mm
  • Høyde (hus): 92 mm

Ordrenummer

 • KSV-203005
 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback