Vitenskapelige applikasjoner

Bruk av HUGIN AUV til vitenskapelige formål

Kongsberg Maritimes HUGIN Autonomous Underwater Vehicle (AUV) (selvstyrende undervannsfarkost) brukes til en mengde maritime oppgaver, blandt dem fiskeri forskning.

HUGIN opererer enten selvstendig eller ved hjelp av operatør. Den kan holde på i opp til 60 timer, på dyp helt ned til 4000 meter, og bruker bruker treghetsnavigering. Simrad EK60 ekkolodd kan plasseres ombord i HUGIN, og en akustisk telemetrilink kan da brukes både til kontroll av ekkoloddet, og til å overføre data opp til moderfartøyet.

Hugin AUV

På midten av 80-tallet utviklet Kongsberg Maritime en liten selvstyrende undervannsfarkost for teknologisk forskning og utvikling, samt for test. I 1995 startet så HUGIN-prosjektet, et samarbeide mellom Statoil, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norsk Undervannsintervensjon (NUI) og Kongsberg Gruppen. I dag er Kongsberg Maritime og HUGIN ledende i verden når det gjelder selvgående og selvstyrende undervannsfarkoster.

Fordi HUGIN kan operere uavhengig av platformer, kabler og fjernstyring har den en mengde forskjellige bruksområder innen oceanografi, miljøovervåking, havbunnskartlegging og fiskeri forskning. Et nøkkelelement er HUGINs bruk av standard teknologi som muliggjør tilpasning til både sivile, kommersielle og vitenskapelige applikasjoner. Den modulære oppbygningen tillater en rekke konfigurasjoner med nyttelast, slik at den kan skreddersys til kundens ønsker og behov.

Mer informasjon

Mer informasjon om HUGIN er å finne på Kongsberg Maritimes websider.

Linken åpner en ny side.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback