Simrad PI Configurator

Simrad PI

Systembeskrivelse

Alle Simrads PI og PS sensorer blir levert med standard innstillinger. Hvis det er nødvendig kan disse innstillingene endres.

Ved hjelp av PI Configurator programmet kan du endre sensorenes kommunikasjonskanal og oppdateringshastighet.

Hvem kan konfigurere PI sensorer?

I utgangspunktet vil PI og PS sensorer konfigureres av autoriserte teknikere fra Simrad eller en av våre forhandlere. Hvis du har grunnleggende kunnskaper om data og fremfor alt en god forståelse om hvordan PI systemet virker kan du gjøre det selv.

Nødvendig utstyr

Det følgende utstyret er nødvendig for å bruke PI Configurator programmet:

  • PI Configurator programvare
  • En PC med Microsoft Windows XP eller 7 operativsystem
  • En PI CIC tilkoplingsenhet

PI Configurator

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback