Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Simrad PI Temperatur

Simrad PI

For varmt eller for kaldt vann?

Fisker du i for varmt eller for kaldt vann kan det være bortkastet tid og penger. Det samme er det hvis du setter ut en pelagisk trål på "feil" side av et termisk skikt i vannet. Ved hjelp av avansert teknologi, en solid konstruksjon og prisvinnende design kan du la Simrad PI Temperatur måle temperaturen, og dermed øke din effektivitet.

Simrad PI Temperature sensor for trawl and purse seine applications

Informasjon fra sensoren

Simrad PI Temperatur sensor måler den nøyaktige vanntemperaturen der den befinner seg, og sender informasjonen tilbake til PI systemet på broa.

Bruk

Vanntemperatur er en viktig parameter. Både fisken og dens føde er følsomme for temperatur, og de vil gjerne plassere seg i forskjellige temperaturskikt i vannet.

Imidlertidig er det jo slik at både temperatur og temperaturskikt endres hele tiden, og av den årsak er det viktig å overvåke dette. Hvis du fisker i et område hvor vannet enten er alt for kaldt eller alt for varmt kan det vise seg å være bortkastet tid!

For enhver slags tråling, bruk denne sensoren for å overvåke temperaturen. Hvis du logger disse dataene lærer du deg snart sammenhengen mellom temperatur, fisketetthet og fangsteffektivitet.

På snurpenot, bruk en Simrad PI Temperatur sensor for å se når du passerer temperaturskikten(e).


Simrad PI Temperatur

Dokumenter

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback