Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Trådløse applikasjoner

Simrad EK60 vitenskapelige ekkolodd blir ofte installert og tatt i bruk som trådløse og fjernstyrte system. Både kontroll av ekkoloddet og overføring av målte data kan fjernstyres på en rekke forskjellige måter ved hjelp av standard "hyllevare" teknologi.

Målinger i elver

Den enkleste måten å fjernstyre ekkoloddet er ved hjelp av en standard radiolink. En slik link er enkel å kople opp, enkel å bruke og billig. Rekkevidden er normalt opp til 1000 meter. En slik løsning kan være ideell for akustiske målinger i elver eller i annet ferskvann.

"Ocean Hub" prosjektet

“Ocean Hub" prosjektet brukte flere EK60 ekkolodd installert i spesielle vanntette og trykksterke beholdere. Disse ble montert på bunnen av en fjord på ca 400 meter dybde. Svingerene som ble tilkolet pekte oppover, og dannet på den måten et akustisk "gjerde" for å måle sildas vandring til sine områder for overvintring. Ekkoloddene ble koplet til en landstasjon ved hjelp av kabler. Fra denne stasjonen ble alle ekkoloddene fjernstyrt, og data ble overført ved hjelp av en telemetrilink.

Bruk av kommersielle fiskebåter

En ny utvikling hos maritime forskningsinstitutter er at de etablerer en referanseflåte ved å ta i bruk kommersielle fiskebåter for å innhente vitenskapelige data. Ett eller flere EK60 ekkolodd om bord på fiskefartøyet fjernstyres da ved hjelp av en satelitt fra det respektive forskningsinstituttet. Fra sitt eget kontor kan da forskeren har full kontroll over alle ekkoloddfunksjonene.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback