Om Simrads fangstkontrollsystemer

Hvordan ha full kontroll over redskapen mens du bruker trål, snurpenot og snurrevad

Før fangskontrollsystemer - også kjent som "trålinstrumentering" var kommet på markedet var selv profesjonelle fiskere praktisk talt "blinde". Den gangen fantes det ingen instrumenter som kunne fortelle dem akkurat hvor trålen eller nota var, og hvordan den oppførte seg. Dyrt utstyr ble ødelagt på ujevn havbunn, store fiskestimer fikk kam ikke tak i, og verdifull tid ble kastet bort. Dette gjorde at en allerede tung jobb ble enda tyngre.

Som en etablert leverandør av elektroniske instrumenter til profesjonelle fiskere var det klart for Simrad at her måtte noe gjøres: fiskeren måtte gjøres i stand til å "se" redskapen under vann. Han måtte få kjennskap til hvor redskapen befant seg i forhold til bunnen, havoverflaten og fartøyet. Han måtte også vite om det var fisk i trålen eller nota, hvor mye det var, og hvor fort redskapen bly fyllt.

Simrad tok fatt i disse problemene i begynnelsen av 60-årene, og i 1965 lanserte vi det kabelbaserte systemet FH Trawl Eye (Tråløye). Ved hjelp av en enslig kabel var dette tidlige systemet i stand til å tilby en mengde informasjon om redskapen tilbake til skipperen. Det skulle dog vise seg at det virkelige gjennombruddet skulle komme litt senere.

Det trådløse eventyret

Trålen slepes gjerne langt bak fartøyet. Dette gjør at kabelbaserte systemer ofte blir svært dyre for bunntrålere. I 1969 kom Simrad med løsningen på manges problemer; det nye akustiske systemet FL Trawl Link.

FL Trawl Link var verdens første trådløse fangstkontrollsystem. Siden den lange kabelen ikke lenger var nødvendig ble dette et kjærkommet produkt for mindre fartøyer. Den tilbød den samme funksjonaliteten som det gamle "Tråløyet", men uten den fordyrende kabelen. "Trawl Link" systemet gjorde ikke at kabelbaserte systemer forsvant , de er fremdeles på markedet. Det faktum at kabelen var "vekk" gjorde imidlertidig at systemet var mindre utsatt for skade, og for mange bunntrålere var dette et kjærkomment produkt.

Den første fangstsensoren

Simrad EQ/EX Catch indicator

Fangstkontroll på slutten
av 70-årene med Simrad EX og EQ.
Fangstsensoren ligger i forgrunnen.

I løpet av 70-årene kom Simrad med en rekke ideer og produkter som sammen dannet grunnlaget for de høyteknologiske produktene vi har i dag. Et spesielt problem ble meldt inn fra de som fisket kolmule vest av Irland. Disse fiskerne klaget over at dyr redskap ble skadet da de dro opp fulle tråler, og opplevde at redskapen nærmest "eksploderte" fordi fisken utvidet seg. Dette problemet ansporet Simrad til videre forskning og utvikling.

Det som var nødvendig var en sensor som kunne måle hvor mye fisk som var i trålposen. Simrad etablerte et eget forskningsteam, som snart fant ut at hvor mye maskene i trålposen utvidet seg var en god indikasjon på hvor mye fisk den inneholdt. Basert på den kunnskapen konstruerte de en liten sensor som ved hjelp av gummistrikker kunne detektere maskeutvidelse. Dette virket over enhver forventing, og den første fangstsensoren var en realitet.

Denne sensoren - som rett og slett fikk navnet "Catch Indicator" - og øvrig fangstkontrollteknologi nådde et nytt høydepunkt i 1980 da Simrad FR500 ble lansert. Dette kabelbaserte systemet inkluderte en opp/ned svinger, en temperatur- og dybdesensor, en sanntids skjermpresentasjon og dessuten en trådløs FA100 fangstsensor. Dette var det første av de modulære systemene vi kjenner så godt i dag.

Simrad FA100

Simrad FA100 - "egget" - fra 1979

Normalt kjent som ”Egg” var FA100 sensoren fullstendig forseglet, og svært solide. Dette igjen første til neste utfordring; hvordan skulle de forsynes med strøm? Dette ble løst da Simrad introduserte oppladbare batterier og en egen ladestasjon. Simrads PI system som ble lansert i 2000 er faktisk en direkte etterkommer etter FA100. Den grunnleggende ideen om en forseglet enhet er der ennå, men nå er det innført en sjøvannsdetektor og bedre lademuligheter. Dette styrker Simrad som den fremste innovatør på markedet for avanserte fangstkontrollsystem.

Simrad i tet

I dag kan Simrad tilby tre komplette systemer for å hente inn all tenkelig informasjon om redskap og fangst:

  • Simrad PI
  • Simrad ITI
  • Simrad FS

Simrads PI system henter inn informasjon fra en rekke trådløse sensorer plassert på trålen, snurpenota eller snurrevaden. Dataene som hentes inn blir sendt via akustiske pulser tilbake til fartøyet. Vel mottatt blir de akustiske dataene prosessert og vist frem på en fargeskjerm på brua. Den lille PI operatørenhetn inneholder forøvrig også et ekkolodd. Dataene fra sensorene kan legges oppå ekkogrammet, og hele undervannssituasjonen kan betraktes som en grafisk fargepresentasjon på skjermen.

Simrads ITI system jobber også med en rekke trådløse sensore plassert på trålen. Forsskjellen ligger i presentasjonen, ITI viser denne frem som en taktisk grafisk presentasjon, og viser også avstand til trålen og dennes posisjon.

Simrads FS system består av en serie trålsonarer. Disse jobber med en liten sonarsvinger montert inne i en undervannsenhet som plasseres på toppen av trålåpningen. Fra denne posisjonen gir den deg et høyoppløselig vertikalt bilde av hele trålåpningen. Kommunikasjonen opp til operatørenheten skjer ved hjelp av en kabel. De siste produktutvidelsene på FS systemet har resultert i Simrad FS70 som også kan kommunisere med de trådløse PI sensorene.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback