Trålsonarer

De trålsonarene som er listet opp på denne siden til hører en av tre kategorier; de er tatt ut av produksjon, selges kun i begrensede geografiske områder, eller lages og støttes av andre enn oss.

Produkter tatt ut av produksjon

De produktene som listes opp her blir ikke lenger laget, men de er like fullt beskrevet på dette nettstedet.

Last ned dokumenter

Både produktene som er listet opp ovenfor, samt andre produkter, er også beskrevet i de brukermanualene og andre dokumentene som er tilgjengelige.

Trålsonarer som selges i begrensede geografiske områder

Ingen

Trålsonarer som ikke støttes av Simrad

Ingen

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback