Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Systemdiagram

Et standard Simrad EK60 vitenskapelig ekkoloddsystem består av en svinger, en sender- og mottakerenhet og en prosessorenhet (datamaskin). I tillegg til dette blir EK60 levert med programvare for ekkoloddet og for post-prosessering av data.

Et komplett EK60-system består av:

  • Simrad EK60 enheter
  • Simrad ER60 programvare for vitenskapelige ekkolodd

Annen programvare for post-prosessering kan tilbys fra tredjepart leverandører.

Her ser du et typisk Simrad EK60-system. Dette består av følgende komponenter:

  1. Fargeskjerm
  2. Prosessorenhet (PC)
  3. Ethernet switch (kommersiell)
  4. Sender- og mottakerenheter (General Purpose Transceiver (GPT))
  5. Svingere

Simrad EK60

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback