Vitenskapelige applikasjoner

Spredning av fisk om natten, vertikal akustisk stråle

Dette ekkogrammet er laget om natten med en vertikal akustisk stråle.

Eksempler på spredning av fisk:

Simrad EY60 scientific echo sounder

Ekko fra fisk kan nå sees tydelig i åpent vann og nær overflaten. Dette er hensiktsmessige forhold når akustiske målinger brukes for å estimere bestanden. Imidlertidig er det viktig å være klar over at den øverste delen av vannmassene er vanskelig å måle, samt at fisk kan rømme når de oppdager at båten kommer. En løsning på dette er å plassere svingeren slik at den akustiske strålen peker horisontalt bortover under vannskorpen. Da vil fisk nær overflaten bli detektert og lagt til estimatet over totalbestanden.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback