Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Bruk av flere frekvenser

En typisk Simrad EK60 installasjon om bord på et forskningsfartøy vil ta i bruk flere frekvenser (maksimum syv) fra 18 til 710 kHz.

Flere frekvenser er nødvendige for å dekke det store omfanget av maritime akustiske målinger; fra studier av plankton til store fiskestimer, og fra grunne kystfarvann til store vanndyp.

Det er viktig å merke seg at senere års forskning har vist at samtidig bruk av flere separate ekkoloddfrekvenser ikke bare forbedrer muligheten til å måle fiskemengde, men også muliggjør identifisering og distinksjon. Hver art ser ut til å ha sin egen unike akustiske frekvensrespons på grunn av individuell akustisk tilbakespredning. Denne nye og stadig økende forståelsen gir en kraftig forbedring av hydroakustiske målinger for å kartlegge marine ressurser.

Denne skjermdumpen fra en Simrad EK60 viser ekkoloddet med bruk av fem forskjellige frekvenser samtidig. Ekkogrammet viser en stim med krill, og det er lett å se hvordan denne stimen vises forskjellig avhengig av hvilken operative frekvens som er brukt. De frekvensenes om er brukt er 18 kHz (øverst til venstre), 38 kHz (nederst til venstre), 70 kHz (øverst til høyre), 120 kHz (midten på høyre side) og 200 kHz (nederst til høyre).

Simrad EK60

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback