Simrad DFS75 Vitenskapelig trålsonar

Systemdiagram

Et grunnleggende systemdiagram er vist. Tilkoplinger til eksterne enheter, modul(er) for avbruddssikker kraftforsyning og strømforsyningskabler er ikke vist.

Simrad FX80/DFS75

  1. Fargeskjerm (to skjermer kan brukes)
  2. Prosessorenhet (PC)
  3. Brokontrollenhet
  4. "3rd wire" (kommersiell, blir ikke levert av Simrad)
  5. Trålenhet (inneholder Kommunikasjonshub og sonarhode)
  6. "4th wire"
  7. FX80 Kameraenhet (inneholder videokamera og lampe)

Antallet fargeskjermer må velges for å tilfredsstille mannskapets ønsker. Mange bruker foretrekker separate skjermer for trålsonar og video. Fargeskjermer er ikke inkludert i leveransen fra Simrad. Disse er kommersielle produkter som kan kjøpes lokalt. Vinsjsystemet på akterdekket og "3rd wire" kabelen må også skaffes til veie fra en tredjeparts leverandør.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback