Simrad DFS75 Vitenskapelig trålsonar

Systemdiagram

Et grunnleggende systemdiagram for DFS75 og FX80 er vist. Tilkoplinger til eksterne enheter, modul for avbruddssikker kraftforsyning og strømforsyningskabler er ikke vist.


Simrad DSF75 and FX80 system diagram

  1. Fargeskjerm (to skjermer kan brukes)
  2. Prosessorenhet (PC)
  3. Brokontrollenhet
  4. "3rd wire" (kommersiell, blir ikke levert av Simrad)
  5. Trålenhet (inneholder Kommunikasjonshub og sonarhode)
  6. "4th wire"
  7. FX80 Kameraenhet (inneholder videokamera og lampe)

Antallet fargeskjermer må velges for å tilfredsstille mannskapets ønsker. Mange bruker foretrekker separate skjermer for trålsonar og video. Fargeskjermer er ikke inkludert i leveransen fra Simrad. Disse er kommersielle produkter som kan kjøpes lokalt.

Vinsjsystemet på akterdekket og "3rd wire" kabelen må også skaffes til veie fra en tredjeparts leverandør.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback