Vitenskapelige referanser

"FRV Scotia"

"FRV Scotia" er et skotsk forskningsfartøy. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og sonarer fra Simrad.


"FRV Scotia" eies og opereres av "Fisheries Research Services (FRS)" Dette er en organisasjon underlagt "Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)".

Photo courtesy of Marlab, used with permission

Bilde med velvillig tillatelse fra MARLAB.

FRS tilbyr vitenskapelig og teknisk ekspertise og råd til myndighetene når det gjelder fiskeri både til havs og i ferskvann, samt innen akvakultur og beskyttelse av marint liv. Organisasjonens forskningsfartøy gjør en viktig innsats for å vurdere fiskebestanden og for å forske på marint liv og miljø.

Simradsystemer ombord på "FRV Scotia"

"FRV Scotia" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

  • Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd med operative frekvenser fra 18 til 400 kHz (fire systemer)
  • Simrad ES60 ekkolodd for fiskeleting med operative frekvenser 50 og 200 kHz
  • Simrad SH80 sonar
  • Simrad SR240 sonar
  • Simrad ITI trådløst fangstkontrollsystem for trål

Andre Kongsberg Maritime systemer på "FRV Scotia"

I tillegg til de vitenskapelige systemene fra Simrad er "FRV Scotia" også utstyrt med følgende Kongsberg Maritime systemer:

  • EA 500 hydrografisk enkeltstråle ekkolodd
  • EM 950 95 kHz hydrografisk multistråle ekkolodd
  • SM2000 multistråle ekkolodd
  • Synkroniseringssystem

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback