Om Simrads ekkoloddsvingere

Høy kvalitet og nøyaktige målinger kjennetegner våre svingere for fiskeleting og vitenskapelige applikasjoner

Vi utvikler og bygger våre egne ekkolodd- og sonarsvingere. Disse er kjent over hele verden som de ypperste innen hydroakustisk teknologi. Utførelsen og teknologien som er tatt i bruk gir oss en mengde muligheter for elektronisk kontroll av de akustiske strålene under og rundt fartøyet. Bredbånds svingerelementer gjør også at våre produkter kan virke innen brede frekvensområder.

Simrad high quality echo sounder transducers

Nye svingere for fiskeleting og fiskeri forskning blir stadig utviklet ved å ta i bruk den nyeste teknologien. Tilkoplet et Simrad ekkolodd vil våre svingere være svært følsomme på alle dybdeområder, og de vil kunne detektere fisk helt ned til 1000 meter. Ny forskning har også fært til at Simrads svingere er mer effektive; det gjør at du får mer effekt ut pr watt. Dette bringer oss i fremste rekke sammenliknet med andre svingere, som ofte trenger 10 ganger så mye effekt inn for å klare like mye effekt ut.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback