Produktgruppe

Produkter

Merk at disse produktene er tatt ut av produksjon, og at de bare er beskrevet på våre engelske nettsider.

Produktområder

Dokumenter

Kontakt oss

 

Utgåtte sonarer for fiskeleting

Sonarene som er beskrevet på disse sidene er tatt ut av produksjon.

Kun et begrenset antall av våre utgåtte sonarsystemer er beskrevet her. For eldre systemer, se de dokumentene som kan lastes ned. Såfremt dokumenter for eldre systemer er tilgjengelige blir de lastet opp på forespørsel.

Merk at dokumenter pg produktbeskrivelser for utgåtte sonarsystemer kun ligger på våre engelske sider.

Dokumenter

ProdukterRelaterte produkter på Kongsberg Maritime's web

Merk at alle sidene hos Kongsberg Maritime er på engelsk.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback