Simrad EK15 Universelt ekkolodd

Systemdiagram

Et grunnleggende systemdiagram er vist. Tilkoplinger til eksterne enheter, modul(er) for avbruddssikker kraftforsyning og strømforsyningskabler er ikke vist.


Simrad EK15


  1. Fargeskjerm
  2. Prosessorenhet (PC)
  3. Ethernet-switch
  4. Sender- og Mottakerenhet
  5. Svinger

For å kontrollere bruken av EK15 kan du bruke en standard kommersiell datamaskin, det kan gjerne være en laptop. EK15s programvare støtter Windows 7 operativsystem. På en større installasjon med flere sender- og mottakerenheter anbefaler vi å bruke en stor fargeskjerm for å kunne vise alle relevante ekkogram samtidig.

Du kan koble til opptil 15 sender- og mottakerenheter til datamaskinen ved hjelp av en kommersiell Ethernet-switch. Hvis du bare trenger en sender/mottaker er denne switchen ikke nødvendig. Hver sender/mottaker er utstyrt med en dedikert strømforsyning. Den eneste kommunikasjonen mellom sender/mottaker(e) og switchen (eller datamaskinen) er Ethernet-kabelen. På grunn av den store mengden av informasjon er det viktig at du bruke Ethernet-kabler med høy kvalitet. Kablene kan eventuelt enkelt erstattes med kommersielle trådløse systemer.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback