Simrad PI Hydrofoner

Ytre dimensjoner

Ytre dimensjoner er gitt kun for planleggingsformål.

Dimensjonstegningene er ikke i målestokk, og må kun betraktes som illustrasjoner. For nøyaktige tegninger og mål, observer de tegningene som er tilgjengelige for nedlasting. Ytterligere tegninger kan forefinnes i den aktuelle dokumentasjonen for installasjon og/eller bruk.

Purse seine hydrophone

Hidrófono para Cerco - Hydrophone de senne - Nothydrofon - Гидрофон для сейнеров

PI Hydrophone

Portable hydrophone

Hidrófono PI Portátil - Hydrophone portable - Portabel hydrofon - Переносной гидрофон

PI Hydrophone

PI Hydrophone

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback