Vitenskapelige referanser

"Thalassa"

"Thalassa" er et fransk forskningsfartøy. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og sonarer fra Simrad.

"Thalassa" eies og opereres av det franske havforskningsinstituttet Ifremer. Forskningsfartøyet er bygget av Manche Industrie Marine skipsverftet i Dieppe, og ble tatt i bruk i 1996.

De primære oppgavene for "Thalassa" er:

  • populasjonsøkologi
  • beregning av beskatning
  • studier av ressursutviklingen
  • fiskeri, produksjon og etterbehandlingsteknologi

"Thalassa" er også utstyrt for å utføre andre oppgaver, slik som oseanografi og kontroll over ROV Victor 6000.

Thalassa - Copyright Ifremer/A.Roe - Used with permission

Fotorettighet Ifremer/A.Roe - Gjengitt med tillatelse

Simradsystemer ombord på "Thalassa"

"Thalassa" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

  • Simrad ME70 vitenskapelig multistråle ekkolodd
  • Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd med operative frekvenser fra 12 til 200 kHz (seks systemer)
  • Simrad SR240 sonar

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback