Simrad PI Geometri Fangstkontrollsensor

Simrad PI Geometri

Sjekk geometrien på din bunntrål, pelagiske trål eller snurrevad!

Formålet med Simrad PI Geometri sensoren er å følge med på geometrien i din trål eller snurrevad.

Dette gjøres ved å måle den nøyaktige avstanden fra midten av overtelna (eller undertelna) til hver av tråldørene eller trålvingene. Hvis disse lengdene ikke er identiske betyr det at trålen (eller snurrevaden) er usymmetrisk og i ubalanse. Dette reduserer fangsteffektiviteten.

PI Geometri systemet består av:

  • En Simrad PI Geometri sensor
  • To Simrad Mini-R respondere

Resultatet fra målingene sendes tilbake til PI systemet som er montert om bord i fartøyet. Med informasjonen du får fra sensoren kan du gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak.

PI Geometri sensoren er utviklet for å kunne brukes både på bunn- og pelagisk trål, samt partrål og snurrevad.


English |  Español |  Français |  Norsk |  Pусский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback