Vitenskapelige applikasjoner

"Ocean Hub" prosjektet

Ocean Hub prosjektet som gjennomføres av Havforskningsinstituttet bruker Simrad EK60 vitenskapelige ekkolodd i spesielle vann- og trykksterke hus.

Simrad EK60 sender- og mottakerenhetene er montert på bunnen av en norsk fjord på ca 400 meters dyp. Svingerne peker oppover, slik at de danner et "akustisk gjerde". Dette brukes for å måle tilstrømningen av sild når de søker seg til sitt tilholdssted for vinteren.

Ekkoloddene er koplet til en landstasjon ved hjelp av kabler. Fra landstasjonen blir de så fjernstyr ved hjelp av en telemetrilink. Denne brukes også til å overføre data.

Ocean Hub project

Denne skissen viser prinsippet for "Ocean Hub" prosjektet. Som det fremgår danner de akustiske strålene fra svingerne et "akustisk gjerde".

For å sikre maksimal strålebredde er det i dette prosjektet brukt spesialutviklede svingere.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback