Vitenskapelige applikasjoner

Multifrekvens ekkolodd: Identifisering av ulike fiskearter med hjelp av Simrads vitenskapelige ekkolodd

I samarbeide med Havforskningsinstituttet i Bergen har Simrad utviklet et ekkoloddsystem som kan skille mellom ulike fiskearter.

Ekkogram eksempler:

Nyere forskning har vist at samtidig bruk av flere forskjellige og adskilte ekkoloddfrekvenser ikke bare forbedrer grunnlaget for å estimere bestand, men også kan brukes til å artsbestemme fisk. Dette er fordi hver art har en unik akustisk respons. Stadig økende forståelse av disse nye resultatene forbedrer verdien av hydroakustiske målinger for å hente fram informasjon om ressursene i havet.

Vitenskapsmenn fra Havforskningsinstituttet har vist at forskjellige arter av plankton og fisk kan bli identifisert ved hjelp av multifrekvente akustiske målinger.

I fremtiden vil databaser med "akustiske signaturer" for kommersielt interessante arter bli etablert, og Simrad er allerede i gang med å utvikle teknologi som kan ta denne teknologien i bruk.

- Ekkolodd med bare en frekvens har tradisjonelt vært brukt for å lokalisere og størrelsesbestemme fisk, både i stim og enkeltvis. Med den store utnyttelsen av fiskeressursene som vi nå opplever internasjonalt blir selektivt fiske et stadig mer interessant tema i fiskeriforvaltningen. Simrads mål er å kunne tilby den internasjonale fiskeflåten ekkolodd som både kan identifisere arter og foreta nøyaktige mengdemålinger. Bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene er avhengig av denne informasjonen, og ethvert instrument som kan skaffe informasjonen til veie vil bli en suksess. Simrads utvikling for fiskeri forskning kan således hjelpe hele industrien, sier Frank Reier Knudsen, forsker i Simrad.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback