Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Dobbel trådløs sensor for avstand- og dybdemålinger

PI Avstand/Dybde sensoren måler både avstanden mellom tråldørene og dybden på den tråldøren den er montert på.

PI Avstand/Dybde er en "dobbel" sensor, og den utfører følgende oppgaver:

  • Den kommuniserer med PI Remote sensoren for å måle avstanden mellom tråldørene, deretter sender den resultatet opp til PI operatørenheten på broa.
  • Den måler tråldøras dybde, og sender også denne opp til PI operatørenheten på broa.

PI Spread/Depth

PI Remote sensoren kan om ønskelig erstattes med en PI Remote/Dybde. Da vil du få informasjon om dybden fra begge tråldørene.

PI Avstand/Dybde


English |  Español |  Français |  Norsk |  Pусский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback