Simrad EK60 Vitenskapelig ekkolodd

Simrad EK60

Installasjonstegninger

Dimensjons- og produksjonstegninger er tilgjengelige i PDF og DWG formatene. Disse tegningene kan lastes ned.

Liste over dokumenter


Tegning / Tittel Tegning nummer
APC12 Prosessorenhet, Utvendige mål 341305
GPT, Utvendige mål 201035
GPT Strømforsyning, Utvendige mål(*1) 305274
GPT Kabinett, Utvendige mål(*2) 215556

(*1) Ekstern GPT Strømforsyning er kun nødvendig for enkelte operative frekvenser.

(*2) GPT Kabinettet er en opsjon. Dette er et kabinett som er laget for på holde to sender- mottakerenheter og en Ethernet ‘switch’.

Last ned

Hvordan hente ut DWG filer

Så fremt formatene finnes er hver tegning gjort tilgjengelig på både PDF og DWG format. Når DWG finnes, er denne filen lagt inn i PDF-filen som et vedlegg.

  1. Last ned og åpne PDF-filen på vanlig måte.
  2. Legg merke til "Vedlegg" ikonet nederst i venstre hjørne.
  3. Klikk på "Vedlegg" ikonet for å åpne listen med vedlegg.
  4. Klikk på DWG filen som ligger der, og velg ønsket aksjon på menyen rett over listen.

SIMRAD

  1. "Vedlegg" ikon
  2. Meny: Åpne eller lagre vedlegget
 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback