Simrad EK15 Universelt ekkolodd

Systembeskrivelse

Ekkoloddet Simrad EK15 er utviklet for et stort antall bruksområder, og for både portable og stasjonære installasjoner.

Du kan ta det i bruk i mange forskjellige miljø; innsjøer, fjorder, havner, på grunt vann, i elver, og til og med i merder for oppdrettsfisk. Den unike funksjonaliteten som tilbys ved hjelp av et stort antall sender- og mottakerenheter, lagring av rådata, og muligheter til tilkopling av eksternt utstyr og sensorer gjør at du kan bruke EK15 til å løse en rekke ulike oppgaver. Du kan bruke det til mengdeestimering av fisk, studier av fiskens oppførsel og samhandlingen mellom fisk og plankton, kartlegging av fiskens habitat, og monitorering av økosystemer.

Simrad EK15 er basert på en liten og robust enkeltstråle sender- og mottakerenhet og en dedikert svinger. Den operative frekvens er 200 kHz, dette gir en svært høy oppløsning og stor nøyaktighet. Du kan bruke Simrad EK15 med opp til 15 separate sender- og mottakerenheter. Disse vil operere samtidig med enten parallell eller sekvensiell ‘pinging’. Bruker du flere sender- og mottakerenheter kan overvåke store områder med bare ett ekkolodd system.

For bruk i fiskeoppdrett kan ekkogrampresentasjonen på Simrad EK15 bli vist “opp ned”. Dette gjør at EK15 er den ideelle løsningen hvis du trenger å overvåke et stort antall merder. En svinger kan da plasseres på bunnen av hver merd og “se” oppover. Du kan også sette opp en egendefinert EK15-system for å skape et "akustisk gjerde". Slike "gjerder" er i hyppig bruk for å overvåke vanninntakene i en demninger som brukes til produksjon av vannkraft. Et tilsvarende system kan brukes på tvers over en elv eller en fjord hvis du forskere på fiskens migrasjon, eller rett og slett ønsker å sjekke habitat og forekomst av marint liv.

Du kan også sette opp Simrad EK15 for trådløs kommunikasjon mellom datamaskinen of sender- og mottakerenheten(e). Dette er en hensiktsmessig løsning både for portable og faste installasjoner fordi du slipper mye kabling.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback