Simrad FS20

FS System

Sanntids trålovervåking for effektiv tråling

Simrad FS20 tilbyr et unikt sanntids overvåkingssystem for spesifikke typer fiskerier. Dette er det perfekte kabelbaserte systemet som lar deg overvåke trålen i både vertikal og horisontal retning.

Ved hjelp av Simrad FS20 kan du hente sanntids bilder både fra sonarhodet og fra andre sensorer på trålen opp til broa. Dette sonarsystemet hever kvaliteten på den jobber du gjør, gir deg bedre effektivitet, og reduserer tiden det tar.

FS20 Display

Den vertikale sonarstrålen fra Simrad FS20 lar deg følge med alt som skjer på bruket. Den viser fram de forskjellige målene i vertikalplanet, den gir deg lokalisering av stimer, trålens posisjon i forhold til bunnen, samt geometrien til trålen. De øvrige sensorene som er tilkoplet gir deg trålens dybde og vannets temperatur. Du kan i tillegg hente inn informasjon fra hele fire fangstsensorer, som forteller deg når trålposen fylles opp med fisk.


 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback