Intuitive interface results in design award for the Simrad ME70

March 16, 2007

The Norwegian Design Council has presented Simrad with a prestigious Design Award for the new interface of its fishery research multibeam echosounder, the ME70. The interface has already been put to use in Simrad’s latest products for fishery research applications and is set to become the standard platform across all of Simrad’s future echosounder and sonar products.

The award for good design

Simrad’s Kjell Gjestad led a team of in-house engineers and designers from Norwegian design firm Formel Industrial Design. The company committed an extensive development phase to the project, to ensure that the new interface was as user friendly as possible. “It is very important to us that it is easily accessible, says Kjell Gjestad, Simrad. "We wanted a professional, suitable and functional user interface to emphasize the quality that is the backbone of all our products, but more importantly to make sure that users can gain optimum performance from the equipment when it is in everyday use. We have achieved this aim and receiving this award is a reflection of the hard work of everyone involved."

Simrad design award 2007

From the award ceremony in Oslo: from left Christine Koht, presenter, Torfinn Johansen, Simrad and Geir Eide, Formel Industrial Design

The notification from the Norwegian Design Council’s judging panel points out that the new user interface is based on a considerable amount of technological innovation as well a novel approach to many of the challenges. Further it states that the design is intuitive, easy to use, and flexible. Five large buttons control the main functions of the ME70 and the menu system is logical and intuitive. It is possible to display five different screen images simultaneously, which the user can select individually with ease. The overall expression and terminology is clear and well suited for the target users and the colours, symbols and light settings are well adapted to changes in the ambient conditions.

There are many challenges to the successful development of new and modern instruments for fish finding and fishery research. Advanced products are required to meet high demands for efficiency and functionality and when the number of possibilities is increased, the products must also provide the users with intuitive solutions to make operation easier. The user interface is the most important factor in this challenge as within the limited confines of a computer display, fishermen and researchers have to read and process data accurately, and control the in-depth functionality of the system.

“Several Simrad customers have provided us with valuable contributions, including the Norwegian Institute of Marine Research and the French research institute Ifremer, both who use our multibeam systems already. This cooperation with customers has helped to create a highly dynamic interface, which they themselves will benefit from. We are constantly communicating with our customers to ensure our user interface and our products meet and exceed requirements,” says Torfinn Johansen who was responsible for the technical development of the new user interface.

Olav Vittersø, managing director for Simrad in Horten, Norway adds: “This is the fourth such award from the Norwegian Design Council, the latest being for the famous ‘yellow’ PI sensors. We are all proud that the new interface has been recognised for its ability to enhance the work of fishery research organisations by the Norwegian Design Council and we are looking forward to integrating the new interface into our future products.”Norsk Designråd gir pris til Simrad

På Designdagen 2007 i Oslo torsdag fikk Simrad nok en utmerkelse for sin innovative undervannsteknologi. Denne gangen var det bedriftens brukergrensesnitt og formgivningen av skjermbildet som ble verdsatt. Designet er signert Formel Industridesign AS, og er allerede tatt i bruk i Simrads nyeste produkter for fiskeriforskning. Bare noen få år etter at Simrad sist mottok det ettertraktede merket for god design for sine undervannssensorer er bedriften igjen i fremste rekke.

Det er mange utfordringer som må løses ved utvikling av moderne teknologi for fiskerifangst og -forskning. Avanserte produkter er nødvendige for å møte kravene til effektivitet og funksjonalitet. Ved økte muligheter må også produktene presentere brukerne en intuitiv løsning slik at produktene blir enkle å bruke. Brukergrensesnittet er det viktigste elementet i denne utfordringen. På en begrenset flate skal fiskere og forskere ikke bare lese av nøyaktige resultater fra sonar og ekkolodd, men også på en enkel måte kontrollere apparatenes funksjoner.

"Det var og er viktig for oss at det nye brukergrensesnittet skal fremstå som nyskapende og lett tilgjengelig", sier Kjell Gjestad i Simrad. "Samtidig var det helt nødvendig at skjermbildet fikk et design som forsterket produktets og bedriftens identitet, og som kunne profilere Simrad som en leverandør av profesjonelle systemer", fortsetter han. "Vi ønsket oss et profesjonelt, godt og funksjonelt brukergrensesnitt som understreker den kvaliteten som danner grunnlaget for alle våre produkter." Kjell Gjestad var sentral i prosjektet for å utvikle det nye grensesnittet. Det ligger utallige arbeidstimer bak denne utviklingen, både hos designerne i Formel Industridesign AS, og hos bedriftens egne ingeniører.

Torfinn Johansen har vært ansvarlig for den tekniske utviklingen av det nye brukergrensesnittet. Han forteller at utviklingen har vært preget av en rekke utfordringer, og at flere fagmiljøer har vært involvert.

"Ikke minst har vi hatt nært og godt samarbeide med viktige kunder", forteller Johansen. "En rekke Simrad-kunder har kommet med vesentlige bidrag, og både Havforskningsinstituttet i Bergen og det franske forskningsinstituttet Ifremer har bidratt med synspunkter og tilbakemeldinger. Alt har vi samlet sammen, systematisert, diskutert med Formel Industridesign, og etter hvert programmert. Det er også viktig at det vi lager er dynamisk. Vi er hele tiden åpne for gode forslag fra brukere, slike tilbakemeldinger fører til enda bedre produkter."

Kjennelsen fra juryen i Norsk Designråd påpeker at det ligger stor teknologisk innovasjon og nytenkning til grunn for det nye grensesnittet. Videre heter det at designet er intuitivt, lett å bruke, og fleksibelt. Fem store hovedknapper styrer de viktigste funksjonene, disse er enkle å betjene også i mørke og sjøgang. Informasjonshierarkiet er logisk og godt løst. Skjermen kan vise inntil fem ulike skjermbilder samtidig, men brukeren kan også navigere i de enkelte skjermbildene og hente opp mer informasjon ved behov. Formuttrykket er tydelig og tilpasset målgruppen. Farger, symboler, tekst og belysning er godt tilpasset skiftende lysforhold og brukerens behov for å få rask oversikt.

"Vi gleder oss til å ta det nye grensesnittet i bruk i fremtidige produkter", avslutter Olav Vittersø, administrerende direktør for Simrad i Horten.


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback